Directie

Vanuit de clusterdirectie Leerdam is clusterdirecteur Lonetta Pieters verantwoordelijk voor OBS Het Mozaïek.

Leerkrachten

Groep Leerkracht Werkdagen
1-2 Juf Yeliz maandag t/m vrijdag
3 Juf Mirjam maandag t/m woensdag
  Juf Lilian donderdag, vrijdag
4 Juf Ilze maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  Juf Trudy woensdag
5 Juf Marieke maandag, dinsdag, donderdag
  Juf Anneke woensdag t/m vrijdag
6 Juf Dane dinsdag t/m vrijdag
  Juf Trudy maandag
7 Juf Rachel maandag t/m vrijdag
  Juf Trudy Dinsdag
8 Juf Dominique maandag, dinsdag, vrijdag
  Juf Janet woensdag t/m vrijdag
Hiernaast staat de formatie voor volgend schooljaar.

Interne begeleiding:
Leonie Blom en Judith Versluijs
 

Veiligheidscoördinator:

Juf Rachel
 

Vertrouwenspersonen:

Juf Marieke en juf Dane
 

Rekencoördinator:

Juf Anneke
 

Assistentie

Leerlingarrangementen en kleuters:                              onderwijsassistentes SWV Driegang-Rotonde
Onderwijsassistenten:                                                        Juf Cindy, juf Janet, juf Emine en meester Arnout
ISK leerlingen + Programma Bouw!                                 Annem Gerards en Annie Heeres  
 

Conciërge

Arie van Rooden