Directie

Vanuit de clusterdirectie Leerdam is clusterdirecteur Jan Donga verantwoordelijk voor o.b.s. Het Mozaiek.

 

Leerkrachten

1          Juf Dominique (vervanging door Juf Mariek Schouten) en Juf Sandra
2          Juf Rianne
3          Juf Leonie en juf Lilian
4          Juf Trix en Juf Anneke
5/6       Juf Ilze en Juf Janet
7          Juf Rachel                 
8          Juf Wendy en Juf Janet
Groep in School: Juf Mirjam 

Interne begeleiding:
Trudy Bel ( vervanging door Marion Huberland)
 

Assistentie

Leerlingarrangementen Groep in School en kleuters:                              onderwijsassistentes SWV Driegang-Rotonde
Ondersteuning groep 5/6:                                                                              Juf Cindy 
ISK leerlingen + Programma Bouw!                                                              Annem Gerards en Annie Heeres 
 

Conciërge

Arie van Rooden