Directie

Vanuit de clusterdirectie Leerdam is clusterdirecteur Jan Donga verantwoordelijk voor o.b.s. Het Mozaiek.

Aanspreekpunt

Lonetta Pieters is voor ouders op woensdagochtend en vrijdagochtend het aanspreekpunt.

Leerkrachten

1      Juf Trudy, Juf Babette 
2      Juf Rianne
3      Juf Leonie en juf Lilian
4      Juf Dominique en Juf Anneke
5      Juf Joke en Juf Trix
6      Juf Janet en Juf Noortje                   
7      Meester Dirk en Juf Christina
8      Meester Wim en Juf Betty
Groep in School: Juf Mirjam 
 

Assistentie

in groep 1 en 2                                                Juf Janet, Juf Poppie en Juf Cindy
Groep in School                                              onderwijsassistent Brahim
Leerlingarrangementen                                onderwijsassistentes SWV Driegang-Rotonde
Ondersteuning ISK leerlingen:                     Juf Cindy , Juf Judith 
BOUW!                                                             Annem 
 

Conciërge

Arie van Rooden