Directie

Vanuit de clusterdirectie Leerdam is clusterdirecteur Lonetta Pieters verantwoordelijk voor OBS Het Mozaïek.
 

Leerkrachten

Groep Leerkracht Werkdagen
1-2 Juf Yeliz maandag t/m vrijdag
3 Juf Mirjam maandag t/m woensdag
  Juf Lilian donderdag, vrijdag
4 Juf Ilze maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  Juf Trudy woensdag
5 Juf Marieke maandag, dinsdag, donderdag
  Juf Anneke woensdag t/m vrijdag
6 Juf Dane dinsdag t/m vrijdag
  Juf Trudy maandag
7 Juf Rachel maandag t/m vrijdag
  Juf Trudy Dinsdag
8 Juf Dominique maandag, dinsdag, vrijdag
  Juf Janet woensdag t/m vrijdag
 

Interne begeleiding:

Leonie Blom en Judith Versluijs
 

Assistentie

Leerlingarrangementen en kleuters:                              onderwijsassistentes SWV Driegang-Rotonde
Onderwijsassistentes:                                                        Juf Cindy en juf Janet
ISK leerlingen + Programma Bouw!                                 Annem Gerards en Annie Heeres  
 

Conciërge

Arie van Rooden