ICT in het onderwijs


Computers zijn erg belangrijk voor ons onderwijs. Van groep 1 tot en met 8 geven de leerkrachten les met behulp van digitale schoolborden. Veel methoden zijn aangepast aan het werken met een digitaal bord, waardoor leerlingen optimaal visueel ondersteund worden.

In groep 4 tot en met 8  wordt er gewerkt met chromebooks  voor de vakken Lezen, Rekenen, Taal en begrijpend lezen. 

De kinderen gebruiken de chromebooks ook om te oefenen met taalprogramma's of om een werkstuk of spreekbeurt voor te bereiden.

Een voorbeeld van een digitale methode is Nieuwsbegrip. Kinderen kunnen met hun eigen code inloggen op de website en thuis werken aan de les begrijpend lezen van die week.

We willen voorkomen dat leerlingen te lang achter elkaar werken achter een beeldscherm en wisselen daarom bewust af met het werken in een boek, schrift of andere activiteit.