ICT in ons onderwijs

Computers zijn erg belangrijk voor ons onderwijs. Van groep 1 tot en met 8 geven de leerkrachten les met behulp van digitale schoolborden. Veel van de methoden waar wij mee lesgeven zijn aangepast aan het werken met een digitaal bord, waardoor de kinderen optimaal visueel ondersteund worden. 
 

Chromebooks

In groep 4 tot en met 8 wordt gewerkt met chromebooks. Dit gebruiken we voor de vakken; lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen. Een voorbeeld van een digitale methode is Nieuwsbegrip. Hierbij kunnen de kinderen met hun eigen code inloggen op de website en zowel op school als thuis werken aan de les van begrijpend lezen van die week. De kinderen gebruiken de chromebooks ook om te oefenen met taalprogramma's of om een werkstuk of spreekbeurt voor te bereiden. Niet alles wordt op de chromebooks gedaan. Wij wisselen bewust af met het werken in een boek, schrift of een andere activiteit, omdat we willen voorkomen dat kinderen te lang achter elkaar werken achter een beeldscherm. Op deze manier vindt er een mooie afwisseling plaats.