Welkom op OBS Het Mozaïek

OBS Het Mozaïek is 'de' wijkschool van Leerdam West, waar kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren. 'Goed met elkaar omgaan' is voor ons van groot belang. Door goed met elkaar om te gaan, vindt ieder kind het fijn om naar school te gaan. Op school leiden wij de kinderen dan op tot zelfstandige mensen die vol vertrouwen in de Nederlandse samenleving staan.


 

Ons onderwijs

Op OBS Het Mozaïek zitten in totaal ongeveer 120 kinderen. We werken in kleine groepen van maximaal 20 kinderen.
Dit doen we, zodat er veel aandacht naar alle kinderen gaat. Ook is er veel ondersteuning door bijvoorbeeld onderwijsassistenten. Zij begeleiden de kinderen zowel individueel als in de groepen zelf. 

Openbaar onderwijs

Wij zijn een openbare basischool, wat inhoudt dat alle levensovertuigingen bij ons worden gerespecteerd. Bij ons is dus iedereen welkom. Al onze leerlingen leven en leren samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. De kinderen leren nieuwsgierig te zijn naar anderen en er is ruimte voor ieders verhaal. Ze mogen hun stem laten horen en leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Samen leren we zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met mens en natuur.