MedezeggenschapsraadDe Medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol in de school, van kleine dagelijkse regeltjes tot echt beleid.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om gekozen te worden in deze raad. Voorwaarde is wel dat u aan de school verbonden bent als leerkracht of als ouder.

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar en de datums van de vergaderingen worden in de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Door middel van een Nieuwsbrief krijgt u informatie over de verkiezingen en eventuele nieuwe MR-leden.