Schoolkeuze


De uitdagende tijd voor ouders en kinderen van groep 8 breekt weer aan. Er moet een vervolgschool worden gezocht, want de kinderen van groep 8 nemen aan het eind van elk schooljaar afscheid.

Als school geven we de kinderen van groep 8 een advies mee. Dit advies gaat niet over de school voor Voortgezet Onderwijs , maar het niveau waarop het kind kan instromen. Dat advies wordt met de ouders en kinderen besproken en daarna maken de ouders (liefst samen met hun kinderen) een definitieve schoolkeuze.

Het schooladvies is onder andere gebaseerd op de toetsen van het  CITO leerlingvolgsysteem. 
Het schooladvies is naast de Cito resultaten gebaseerd op kindkenmerken, zoals bijvoorbeeld inzet en concentratie. 
De mogelijkheden die de thuissituatie biedt zijn ook van belang voor de schoolloopbaan.

Bij de schoolkeuze is het belangrijk, dat uw kind een goed gevoel heeft bij de school van uw keuze. Daarom organiseren scholen open dagen. Op die open dagen kunt u met uw kind op de school rondkijken en sfeer proeven. Kijk verder dan de mooi ingerichte lokalen, want tijdens de open dagen zullen alle scholen hun uiterste best doen zich goed te presenteren. Proef de sfeer, hoe reageren de docenten, is een school schoon enzovoort. Ook kunt u buiten de open dagen de scholen (dan wel op afspraak) bezoeken en een gesprek aanvragen als u bijvoorbeeld twijfelt.

Uiteraard zullen we u zoveel mogelijk ondersteunen met de schoolkeuze. Als u vragen heeft of twijfelt, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.