Schooladvies

Groep 8 is voor vele een spannende tijd, omdat zij op het eind van het schooljaar afscheid van elkaar moeten nemen. Er moet dan ook een vervolgschool worden gekozen. Om de keuze van een vervolgschool te ondersteunen, geven wij de kinderen een advies mee. In groep 7 geven wij een voorlopig advies en in groep 8 krijgen de kinderen een definitief advies. Dit advies gaat niet over de school voor het Voortgezet Onderwijs, maar over het niveau waarop het kind kan instromen. Wij baseren zowel het voorlopige als definitieve advies op meerdere aspecten. Het eerste aspect is de toetsresultaten van het CITO leerlingvolgsysteem. Het tweede aspect zijn de kindkenmerken. Hierbij kunt u denken aan de inzet, motivatie en concentratie. De mogelijkheden die de thuissituatie kan bieden aan een kind zijn ook van belang voor het schooladvies en hierbij de schoolkeuze. Het advies wordt altijd met de ouders en kinderen besproken, waarna de ouders (in samenspraak met hun kind) een definitieve schoolkeuze maken.
 

Schoolkeuze

Nadat het definitieve advies met de ouders en het kind is besproken, moet er een schoolkeuze gemaakt worden. Hierbij is het belangrijk dat uw kind een goed gevoel heeft bij de school van uw keuze. Om dit te ervaren, organiseren VO scholen open dagen. Op deze open dagen kunt u samen met uw kind op de school rondkijken en de sfeer proeven. Kijk verder dan de mooi ingerichte lokalen, want tijdens de open dagen zullen alle scholen hun uiterste best doen zich goed te presenteren. Ook buiten de open dagen kunt u de scholen (op afspraak) bezoeken en een gesprek aanvragen. Uiteraard zullen we u zoveel mogelijk ondersteunen met de schoolkeuze. Als u vragen heeft of twijfelt, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.