Onze school en de ouders

Voor onze school is de betrokkenheid van ouders bijzonder belangrijk. Dit houdt in dat we steeds met elkaar in gesprek gaan over hoe het met uw kind op school gaat. Ook vinden wij het belangrijk om bekend te zijn met de thuissituatie van de kinderen. U kunt altijd bij ons terecht met vragen.
 

ParnassysPARNASSYS OUDERPORTAAL

OBS Het Mozaïek werkt met het leerlingadministratiesysteem 'Parnassys'. Voor u als ouder heeft dat ook voordelen! U kunt op het parnassys ouderportaal de gegevens van uw kind controleren, inzien hoe uw kind presteert op school en zijn of haar absentie bekijken. U moet eerst een inlogcode aanvragen bij de directie (zie emailadres contactgegevens). Als u een inlogcode heeft, kunt u inloggen door op de afbeelding van het Parnassys ouderportaal te klikken.
 

Actief ouderschap

Om de ouderbetrokkenheid te verhogen, werken wij met het programma 'actief ouderschap'. Een voorbeeld van dit programma is dat er voor elke klas een klassenouder is. Deze fungeert als contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders. Ook zijn er verschillende lesactiviteiten waarbij ouders worden betrokken, zoals de verteltassen.