Zorgstructuur

Het Mozaïek heeft kleine groepen met extra ondersteuning, waardoor kinderen optimaal worden begeleid Toch kunnen er op bepaalde momenten problemen ontstaan. Hierbij kan het om kinderen met de volgende problemen gaan:
Als de leerling extra hulp krijgt, betrekken wij ouders bij het op te stellen plan.
Zo bent u op de hoogte van wat er op school met het kind gebeurt en kunt u afspreken hoe u met school kan samenwerken.

Deze extra hulp kan gebeuren door:


Extra hulp binnen de groep


Als school hebben we het zelfstandig werken en het individueel werken met leerlingen ingevoerd (zogenaamd adaptief onderwijs). Op bepaalde momenten kunnen kinderen extra hulp van de leerkracht krijgen terwijl de andere kinderen bezig zijn met de "gewone" lesstof. Deze hulp kan aan een groepje leerlingen, maar ook aan individuele kinderen worden gegeven. In beide gevallen wordt de extra hulp omschreven in een handelingsplan. 
 

Extra hulp buiten de groep

Het Mozaïek heeft een uitgebreide orthotheek, een verzameling extra leermateriaal, waar de leerkrachten gebruik van kunnen maken. De leerkrachten, die met dit materiaal werken, hebben hiervoor een speciale scholing gevolgd. Deze 'extra hulp' wordt omschreven in een handelingsplan, waarvan een gedeelte in en een gedeelte buiten de groep kan plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat de ouders weten dat hun kind met een handelingsplan werkt en betrekken hen bij het opstellen. Ook werkt het Mozaiek met de organisatievorm 'streaming', waarbij kinderen met meer of minder aanleg voor een bepaald vakgebied op hun eigen niveau les krijgen in een hogere of lagere groep.


De zorgcoördinatoren zijn: