Zorgstructuur

Op OBS Het Mozaïek hebben we kleine groepen met extra ondersteuning. Hierdoor worden de kinderen optimaal begeleid. Het kan zijn dat er toch op bepaalde momenten 'problemen' ontstaan. Het kan hierbij gaan om kinderen met leerproblemen, lichamelijke problemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Deze kinderen hebben dan extra hulp nodig. Mocht dit het geval zijn, betrekken wij altijd de ouders bij het opstellen van een plan. Op deze manier bent u op de hoogte van wat er op school met uw kind gebeurd en kunt u afspreken hoe u met school kan samenwerken. Deze hulp kan zowel binnen als buiten de groep plaatsvinden.

Extra hulp binnen de groep

Als school hebben we het zelfstandig werken en het individueel werken met leerlingen ingevoerd, dit wordt adaptief onderwijs genoemd. Op bepaalde momenten kunnen kinderen extra hulp van de leerkracht krijgen terwijl de andere kinderen bezig zijn met de reguliere lesstof. Deze hulp kan aangeboden worden aan een groepje leerlingen, maar ook aan individuele kinderen. In beide gevallen wordt de extra hulp omschreven in een handelingsplan. 
 

Extra hulp buiten de groep

OBS Het Mozaïek heeft een uitgebreide orthotheek, een verzameling extra leermateriaal, waar de leerkrachten gebruik van kunnen maken. De leerkrachten die met dit materiaal werken, hebben hiervoor een speciale scholing gevolgd. Deze extra hulp wordt omschreven in een handelingsplan, waarvan een gedeelte binnen en een gedeelte buiten de groep kan plaatsvinden. Ook werken wij met de organisatievorm 'streaming'. Hierbij kunnen kinderen op hun eigen niveau les krijgen in een hogere of lagere groep.