Schooltijden

Op onze school maken wij gebruik van het continuerooster. Dit houdt in dat alle kinderen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur les hebben. De inloop voor alle groepen is van 08.20 tot 08.30 uur. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school, samen met de klas en de leerkracht eten en drinken.

BSO

Voor en naschoolse opvang wordt geregeld met de BSO (SKCN). Kinderen die na schooltijd naar de BSO moeten, wachten op school tot zij door de BSO (SKCN) worden opgehaald. Hieraan zijn ook kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u op de afbeelding hiernaast klikken.
 

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs. Voor de jongste kinderen is er een mooie, goed ingerichte speelzaal in het schoolgebouw. Deze wordt door de groepen 1 en 2 (soms ook groep 3) gebruikt. Daarnaast gymmen de kinderen van groep 3 tot en met 8 in de gymzalen West en Berenschot. Gedurende 2 jaar (groep 4 en 5) krijgen de kinderen zwemonderwijs in Berenschot. De zwemlessen worden verzorgd door het zwembadpersoneel.