Schooltijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur - 14.00 uur


Inloop voor alle groepen 8.20 uur - 8.30 uur

Wij hanteren een continuerooster.
De kinderen blijven tussen de middag op school en eten gezellig hun lunch in de klas.

Overblijven doen we in deze periode op school met de leerkracht.
Kinderen die naar de BSO moeten, wachten op school tot zij door de BSO (SKCN) worden opgehaald.  

Rooster i.v.m. coronamaatregelen
Na overleg met onze medezeggenschapsraad hanteren wij het continuerooster voor alle groepen. 

Tussenschoolse opvang:
Opvang tijdens de middagpauze wordt nu nog geregeld in samenwerking met de leerkrachten.

Voor en naschoolse opvang wordt geregeld met SKCN, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn ook kosten aan verbonden.


Bewegingsonderwijs:
Gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8
Zwemles groep 3 en 4

 

Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs. Voor de jongste kinderen is er een mooie , goed ingerichte speelzaal in het schoolgebouw. Deze wordt door de groepen 1 en 2 en soms ook door groep 3 gebruikt. Daarnaast gymen de leerlingen van groep 3 t/m 8 in de gymzalen ,, West en Berenschot. Gedurende 2 jaar krijgen de kinderen zwemonderwijs in Berenschot. De zwemlessen worden verzorgd door het zwembadpersoneel.


SCHOOLVAKANTIES 2021 - 2022
 
Zomervakantie 2021 19-07-2021 t/m 27-08-2021
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede Vrijdag en Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Zomervakantie 2022 11-07-2022 t/m 19-08-2022

 
STUDIEDAGEN  2021 - 2022
Volgt zsm