Albumoverzicht
Download alle foto's uit het album als zip-bestand
Continu verbeteren

Hier ziet u enkele voorbeelden van het lesprogramma "Continu verbeteren",
waarin kinderen met elkaar een "Missie" (wat willen we bereiken?) en groepsafspraken maken.
 
Pagina 1