Vereniging ouders van het Mozaïek

 

 

Onze school heeft een zeer actieve Oudervereniging (In het verleden Ouderraad genoemd). Zij ondersteunen de ouders in de Medezeggenschapsraad. De oudervereniging denkt mee over wat er op school gebeurt en helpt mee bij allerlei activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest en de Christelijke en Islamitische feesten.De leden van de vereniging worden op de jaarvergadering in oktober gekozen. Dan wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.
 

Nieuwsbrief


Door middel van de Nieuwsbrief krijgt u informatie over de verkiezingen en een volledige ledenlijst van de bestuursleden.
 

Ouderbijdrage


De ouderbijdrage bedraagt momenteel € 45,00 per kind. Van deze vrijwillige ouderbijdrage worden belangrijke leuke extra activiteiten, zoals de verschillende feesten voor de kinderen, betaald. In dit bedrag zit tevens een bijdrage voor de schoolbibliotheek.
Van deze € 45,00 is € 25,00 gereserveerd voor de schoolreis.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op: 
Girorekening NL68 INGB 0003456167
Ouderraad OBS Het Mozaïek
4142EG Tiendweg 11a Leerdam             
Bij het overmaken van het bedrag moet u bij ‘betalingskenmerk’ de voorletter, achternaam en de groep van uw kind vermelden.
 
De kosten voor het schoolkamp van groep 8 (€ 45,00) worden apart in rekening gebracht.

Na de jaarvergadering van de oudervereniging krijgt u een volledige bestuurslijst en informatie over de hoogte en de wijze van betaling van de ouderbijdrage.

Het is wel mogelijk de ouderbijdrage in twee termijnen te betalen, maar gezien de vele kosten in de maand december verzoeken we u om de 1e termijn in ieder geval vóór 15 november te betalen. Er kan hiervoor niet contant betaald worden bij leerkrachten of de directie.