Onze school en de ouders

Voor onze school is betrokkenheid van ouders bijzonder belangrijk.

Dat houdt in, dat we steeds met elkaar in gesprek gaan over hoe het met uw kind op school gaat. Natuurlijk kunt u terecht met vragen.
Het is voor de school in sommige gevallen belangrijk dat de thuissituatie bekend is.
 
Het Mozaïek werkt met het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Voor u als ouder heeft dat ook voordelen!
U kunt op het parnassys ouderportaal de gegevens van uw kind controleren, inzien hoe uw kind presteert op school
of zijn of haar absentie bekijken. U moet wel eerst een inlogcode aanvragen bij de directie (zie emailadres contactgegevens).
Als u een inlogcode heeft, kunt u inloggen door op het onderstaande logo van het Parnassys ouderportaal te klikken.

PARNASSYS OUDERPORTAAL

Samen kunnen we veel... Onder de button `ouders´ vindt u meer over het werk van de medezegenschapsraad en de oudervereniging.