CORONA NIEUWS


Stichting O2A5 Dam 1 4241 BL  ARKEL
 
Arkel, 22 april 2020
 
Geachte ouders,
 
Op 21 april hebben we van minister-president Rutte de nieuwe maatregelen rond het Coronavirus kunnen horen. De scholen mogen gefaseerd weer open na de meivakantie. Wij kijken er allemaal naar uit om uw kind(eren) weer persoonlijk te mogen ontvangen! Maar veiligheid en gezondheid staan voorop, dus het naar school gaan zal anders zijn dan u gewend bent.   In deze brief vertel ik u hoe wij dit gaan aanpakken.
 
De maatregelen vanuit de politiek Rutte vertelde dat het de eerste noodzaak blijft om de Coronacrisis te bestrijden. De volksgezondheid is leidend en we zijn er nog niet. De anderhalvemetersamenleving wordt voorlopig het nieuwe normaal. Na de meivakantie mogen de basisscholen gedeeltelijk open. Leerlingen moeten de helft van de tijd naar school. De resultaten van schoolopenstellingen in het buitenland worden nauwgezet gevolgd met als doel ergens in de komende weken weer helemaal open te kunnen gaan. 
 
Wat betekent dit voor de scholen van O2A5 De Meivakantie hebben we allemaal vrij We hebben met elkaar gewerkt hard gewerkt om thuisonderwijs mogelijk te maken. Dat is een intensieve periode geweest voor uw kind, voor u en voor onze leerkrachten. De meivakantie zal dan ook echt een vakantie zijn zodat iedereen even kan bijkomen van de afgelopen periode.
 
12 mei is de eerste schooldag Om alle maatregelen goed uit te kunnen voeren en rekening te kunnen houden met ieders gezondheid is de eerste schooldag op dinsdag 12 mei. De maandag ervoor gebruiken wij om ‘het nieuwe naar school gaan’ voor te bereiden. Zo gaan wij bijvoorbeeld de school herinrichten naar de anderhalvemetersamenleving, zorgen wij voor looproutes, bewegwijzering en hygiënemateriaal.
Kinderen gaan de helft van de tijd naar school Wij gaan vanaf 12 mei, tot nader besluit van het kabinet, de kinderen de helft van de normale tijd lesgeven, met de helft van de leerlingen. Daar is op verschillende manieren invulling aan te geven. De school van uw kind zal hier zelf, in overleg met de MR, invulling aan geven. 
Instructies voor de school van uw kind ontvangt u per brief van de schooldirectie Onze leerkrachten gaan vanaf vandaag voorbereidingen treffen om onderwijs op school weer mogelijk te maken. U ontvangt uiterlijk 11 mei van de directie van uw school een brief hoe dat in zijn werk zal gaan, wanneer uw kind mag komen, hoe het lesgeven zal zijn en waar u rekening mee moet houden. 

Veiligheid en gezondheid van iedereen staat voorop We kunnen ons goed voorstellen dat u nu veel vragen en misschien zorgen heeft over de veiligheid van uw kind op school of voor naasten bij u thuis. Wij volgen de regels van het kabinet en het RIVM nauwkeurig. Wacht u eerst de brief van de directie van uw school af, daarin wordt duidelijk hoe het straks zal zijn. Als u dan nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw leerkracht?
Activiteiten worden afgelast Voor de rest van het schooljaar worden alle schoolreizen, activiteiten en eindmusicals afgelast. Ten eerste omdat pretparken en accommodaties nog gesloten zijn en ten tweede omdat we ons zo min mogelijk dienen te verplaatsen. De (eind)musical kunnen wij niet opvoeren omdat er geen groepen volwassenen bij elkaar mogen komen. Uiteraard gaan wij bekijken op welke (creatieve) wijze we toch in aangepaste vorm het jaar af kunnen sluiten (voor bijvoorbeeld groep 8).
 
Ook uw medewerking is noodzakelijk Ook uw medewerking is nodig om met elkaar veilig en gezond naar school te kunnen. Wilt u rekening houden met het volgende:
1. Uiterlijk 11 mei ontvangt u van de directie van uw school een brief met uitleg en instructie over het naar school gaan in de nieuwe situatie. Wij verzoeken u vriendelijk hier zo goed mogelijk aan mee te werken. 2. De eerste schooldag zal dinsdag 12 mei 2020 zijn. 3. Als u of uw kinderen ziekteverschijnselen vertonen als: hoesten, keelpijn of koorts/verhoging, dan blijft u thuis en meldt u uw kind(eren) ziek. 4. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar geldt de anderhalvemetersamenleving. Ouders mogen het schoolgebouw niet binnen en volgen de instructies van de schooldirectie.  5. Ouders kunnen alleen op afspraak op school terecht. Het contact verloopt telefonisch, per  e-mail of via beeldbellen. 6. Het lesprogramma dat wij u aanbieden hangt samen met de gezondheid van onze leerkrachten. Bij ziekte van leerkrachten kan het dus zijn dat afspraken wijzigen. De directie van uw school informeert u daar tijdig over en wij vragen u om uw begrip.
 
Wij kijken er naar uit uw kind(eren) weer op school te zien.  Voor nu wensen wij u alvast een prettige vakantie!
 
Met vriendelijke groet,
 
Bert van der Lee Directeur / bestuurder